Patronaty

PATRONAT KONFERENCJI

GIODO kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami ustawy, wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzi rejestr zbiorów danych, opiniuje akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych, inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

 

 

PATRONI MEDIALNI

Radio Gdańsk nadaje swój całodobowy program w województwie pomorskim. Jest słyszalne także w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Posiada korespondentów w Słupsku, Starogardzie Gdańskim, Człuchowie, Kwidzynie i Elblągu. Od 1945 do 31 maja 1975 nadawało dla województwa gdańskiego, a od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 dla gdańskiego i elbląskiego. O pełnej godzinie, od godziny 5:00 do północy, Radio Gdańsk nadaje serwis informacyjny. O 17:54 i 22:40 – od poniedziałku do piątku, nadawany jest serwis w języku kaszubskim – KLEKA.

TVP3 (TVP3 Regionalna, pot. Trójka, Program Trzeci Telewizji Polskiej lub Regionalna Trójka) – kanał informacyjno-publicystyczny Telewizji Polskiej działający w latach 2002–2007 i ponownie od 2016. Istniejącą w 2008 roku TVP3 definiowano oficjalnie jako „połączoną sieć skoordynowanych programów regionalnych tworzonych i rozpowszechnianych przez oddziały terenowe TVP, z pasmem wspólnym”.

IT w Administracji to miesięcznik informatyków i menedżerów sektora publicznego poświęcony technologiom informatycznym stosowanym w sektorze publicznym, problematyce szeroko pojętej e-administracji, informatyzacji jednostek publicznych i zagadnieniom prawnym w IT. Pismo ma charakter ekspercki, jednak artykuły pisane są w sposób przystępny, a tematy ujmowane od strony praktycznej.

 

„ABI EXPERT” to kwartalnik poświęcony problematyce ochrony danych osobowych oraz prawnym i praktycznym zagadnieniom administrowania informacjami. Pismo jest przeznaczone dla administratorów bezpieczeństwa informacji (w niedalekiej przyszłości inspektorów ochrony danych), a także osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych, nadzór nad ich przetwarzaniem i zabezpieczaniem.