Kontakt

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
ul. Inżyniera Jana Śmidowicza 69
Gdynia 80-127

e-mail: cybersecurity@amw.gdynia.pl
Tomasz Sobczyński, tel. 602 601 359, e-mail: t.sobczynski@amw.gdynia.pl