AGENDA

AGENDA KONFERENCJI
(kliknij tutaj aby pobrać)

 

Środa – 28 lutego 2018
godzina Tytuł / Wydarzenie/Występujący
08:30 – 09:00 Przybycie i rejestracja
09:05 – 09:15 Powitanie gości
kmdr dr hab. Jarosław TESKA (Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji  Morskich)
09:15 – 09:35 Otwarcie konferencji

dr Edyta BIELAK-JOMAA

(Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

Nowe podejście do ochrony danych w świetle RODO

09:35 – 09:55 dr hab. Włodzimierz FEHLER prof. UPH

(Kierownik Zakładu Teorii Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH)

Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa informacyjnego

09:55 – 10:15 Urszula GÓRAL

(Dyrektor Departamentu Edukacji i Współpracy Międzynarodowej GIODO)

Działania Grupy roboczej art. 29 w ramach wdrożenia RODO

10:15 – 10:35 Marcin SZYMCZAK

(Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód)

Bezpieczeństwo informacji biznesowych w ujęciu prawa karnego

10:35 – 10:55 Marcin MATYSEK 

(Specjalista Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP Bydgoszcz)

Rafał RUCIŃSKI,

(Detektyw Wydziału do walki z Cyberprzestępczością KWP Bydgoszcz)

Dane osobowe a Internet

11:00 Grupowa fotografia uczestników konferencji

 

11:10 – 11:40 Przerwa kawowa

 

11:40 – 12:00 Obrady plenarne Tomasz SOCZYŃSKI

(Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki Biuro GIODO)

Postępowanie w sprawie naruszeń danych osobowych – projekt ustawy o ochronie danych osobowych

  12:00 – 12:20 Jakub DYSARZ

(Wydział Strategii i Współpracy Międzynarodowej Departament Cyberbezpieczeństwa Ministerstwo
Cyfryzacji)

Ochrona danych osobowych podczas obsługi incydentu w projekcie ustawy
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

  12:20 – 12:40 Anna SOBOL

(In House Lawyer at Beyond.pl)

RODO w Beyond.pl – czyli jak przetwarzać dane w chmurze publicznej i hybrydowej

  12:40 – 13:00 ppłk Radosław CHODKOWSKI

(Akademia Sztuki Wojennej, Instytut Działań Informacyjnych, Zakład Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni)

 Przetwarzanie danych osobowych w świetle  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z Dnia 27 Kwietnia 2016 r.

  13:00 – 13:20 dr Dominika DZIWISZ

(Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński)

Prawo do bycia zapomnianym – ograniczenia i dylematy stosowania

13:20 – 14:00 Przerwa na lunch
14:00- 15:00 Prezentacja bazy dydaktycznej AMW
15:00 – 15:20 Piotr SIEMIENIAK

(Data Protection Officer, UP Secure, Doktorant Wydziale Prawa i Administracji UG)

Włączenie inspektora ochrony danych w proces zarządzania projektami

15:20 – 15:40 Paweł GRUSZECKI

(Radca prawny, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji)

Wdrożenie wymogów RODO w praktyce – case study

15:40 – 16:00 Michał PABICH

(Marken Systemy Antywirusowe, Doktorant Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW)

Cyberbezpieczeństwo, jako praca biegłego sądowego z zakresu informatyki

16:00 – 16:30 Dyskusja
16:00 Zakończenie konferencji